Den agila julkalendern 2015

Prenumerera på den agila julkalendern! Få en ny inspirerande lucka varje morgon!


Den agila julkalendern, lucka 24

Lucka 24: Sami Spjuth och Fredrik Wendt om klappar och skalning

Den agila julkalendern, lucka 23

Lucka 23: Stefan Elmquist om nyckeln till en lyckad agil transformation

Den agila julkalendern, lucka 22

Lucka 22: Bodil Arstedt föreslår ett annorlunda retrospective för ökad kommunikation.

Den agila julkalender, lucka 21

Lucka 21: Thomas Nilsson förklarar vad Kaizen egentligen är.

Den agila julkalendern, lucka 20

Lucka 20: Joakim Holm och Adam Killander hjälper team att samtala om hur man är mot varandra.

Den agila julkalendern, lucka 19

Lucka 19:Kevin Callahan about strengths based change

Den agila julkalendern, lucka 18

Lucka 18:Shahid Jabbar om DevOps

Den agila julkalendern, lucka 17

Lucka 17:Marcus Hammarberg vill flytta beslutet till informationen

Den agila julkalendern, lucka 16

Lucka 16:Sara Lerén om effektkartans värde för en story map.

Den agila julkalendern, lucka 15

Lucka 15:Skall en Scrum Master skydda teamet ifrågasätter Henrik Berglund

Den agila julkalendern, lucka 14

Lucka 14:In-Line Definition of Done with Jeff Campbell

Den agila julkalendern, lucka 13

Lucka 13:Design Studio med Karin Hedin

Den agila julkalendern, lucka 12

Lucka 12:Björn Tikkanen visar hinderspindeln

Den agila julkalendern, lucka 11

Lucka 11:Henrik Widén om att få med sig andra.

Den agila julkalendern, lucka 10

Lucka 10:Emily Bache hjälper dig fånga dancing ponies.

Den agila julkalendern, lucka 9

Lucka 9:Henrik Zätterman om vad som händer i en agil förändring för en organisation.

Den agila julkalendern, lucka 8

Lucka 8:Karin Tenelius delar med sig av erfarenheter runt vad som blir extra viktigt när man tar bort chefsstrukturen.

Den agila julkalendern, lucka 7

Lucka 7:Quintus Lindblom pratar om 2 viktiga frågor för definition of ready.

Den agila julkalendern, lucka 6

Lucka 6:Tomas Eriksson delar med sig av hur han jobbar med förändringsarbete för att leda sin grupp genom frustration och frågetecken.

Den agila julkalendern, lucka 5

Lucka 5:Jesper Nyström ifrågasätter att bli bara nästan färdig

Den agila julkalendern, lucka 4

Lucka 4:Anders Meyer berättar om hur en förändrad finasieringsmodell har varit en viktigt hörnsten i Telia Soneras agila resa.m

Den Agila Julkalendern, Lucka 3

Lucka 3:Stefan Skarman går igenom hur orsak och verkan diagram kan hjälpa dig att lösa problem

Den Agila Julkalendern 2015, lucka 2

Lucka 2:Beatrice Düring går igenom hur man kan göra backlog refinement med hjälp av Lean Coffee.

Den Agila Julkalendern 2015, Lucka 1

Lucka 1:Björn Persson hälsar välkomna till den agila julkalendern 2015.