Agilt ledarskap

Några frågor som du får svar på i kursen är:

 • Varför misslyckas de flesta införanden av agila arbetssätt?
 • Hur gör man för att få det att fungera?
 • Vad är chefens/ledarens roll i en agil organisation?
 • Hur skapar man engagemang och initiativ?
 • Hur får man självorganisation att fungera?
 • Hur planerar och samordnar man i en stor/komplex organisation?
 • Hur vet vi om vi blir bättre genom våra satsningar på nya arbetssätt?
 • Varför är lönesättning kritiskt och hur måste den anpassas?

Är agila arbetssätt något för er?

De flesta organisationerna i IT-branschen tar idag inspiration från de agila arbetssätten för att hantera sina utmaningar. De som lyckas väl med det rapporterar:

 • Nöjdare kunder
 • Nöjdare, mer engagerade, medarbetare
 • Större följsamhet till förändrade omständigheter
 • Kortare utvecklingscykler
 • Bättre leveransprecision
 • Högre kvalitet
 • Bättre lönsamhet

Fler och fler organisationer utanför IT har också upptäckt nyttan med de agila arbetssätten. Jobbar ni i en komplex miljö så gäller det förmodligen er också.

Hur berör det dig som ledare?

Om man får det nya att fungera eller inte beror mestadels på organisationens ledare! Nya kunskaper, justerade organisationsstrukturer och förändrade ledarroller krävs.

Med sig från den här kursen får deltagarna en förståelse av helheten när det gäller den agila organisationen och hur resan mot en sådan organisation går till. Vi lägger stort fokus på att hur idéerna passar in i deltagarnas vardag och hur de kan tillämpas. Varje deltagare bygger under kursen upp en plan, mot mer agilt ledarskap, som de kan börja applicera direkt när de kommer hem om de så vill.

Målgrupp

Vi vänder oss till ledare som vill hjälpa sina organisationer att röra sig mot mer effektiva och värdeskapande arbetssätt.
Kanske har du idag en formell roll såsom linjechef, utvecklingschef, produktchef , projektledare eller VD. Kanske är du en informell ledare och/eller entusiast som vill bidra till en förändring.

Förkunskaper

Inga

Pedagogik

Hög energi & delaktighet. Blädderblock istället för projektor. Vi sitter i grupper om max fem personer. De olika områdena behandlas med en blandning av gruppdiskussioner, parvisa diskussioner, korta presentationer och övningar.

Varför välja just den här kursen?

Du får inte bara lära dig det senaste inom management, Management 3.0. Du får det dessutom kombinerat med 15 års unik erfarenhet av att införa agila metoder och tankesätt i svenska IT-organisationer. Resultatet blir en skräddarsydd plan för dig och din organisation som du kan börja tillämpa direkt! Mindre än en organisation av hundra har gissningsvis något liknande för att guida sig på sin agila resa.

Rekommendationer

Rekommenderar denna kurs som en intro av agilt ledarskap. Tog upp alla parametrar att tänka på då man inför, eller planerar att införa agilt ledarskap.

Henrik Wahlfrid, Tetra Pak Packaging Solutions AB

Bra komprimerad, innehållsrik kurs i agilt ledarskap (om endagarsversionen av kursen).

Olof Dalborg, Internetavdelningen AB

Innehåll

Agilitet, ett helhetsperspektiv

 • Varför skulle en väl fungerande, framgångsrik, organisation vilja bli ”mer agil”?
 • Varför lyckas man vanligtvis inte skapa en överlevnadskraftig flexibel organisation genom att införa agila arbetssätt. Vad krävs istället?
 • Schneiders kulturmodell
 • Ledarskapet: idag det största hindret för de flesta organisationers vidare utveckling
 • Det fungerar på riktigt! Exempel på framgångsrika företag med annorlunda kultur

Den nya agila ledarrollen

 • Ansvarsområden för den agila ledaren
 • Management 3.0
 • De nya grundkompetenserna: komplexitetes- och systemtänkande
 • Att motivera andra
 • Hur vissa tankemönster orsakar passiva medarbetare
 • Från åsiktsbaserade beslut till ordnat förbättringsarbete. Att leda genom A3-processen/Toyota Kata

Fungerande strategier för agilt förbättringsarbete

 • Problemet med plandriven förändring
 • Vad komplexitetsvetenskap lär oss om förändringsarbete
 • Hur man konkret tillämpar Kotters förändringsmodell på agila förändringsinitiativ
 • Att leda genom att föregå med gott exempel
 • Att låta förändringar sprida sig viralt i ett nätverk

Att få självorganisation att fungera

 • Faktorer som skapar väl fungerande team
 • Varför traditionella teamstartaktiviteter inte gör någon konkret nytta och hur man ska göra istället
 • Individuell motivation och hur det påverkar teamet
 • Viken av tydliga gränser
 • Delegering och delegeringspoker
 • Hur man snabbt tar enhälliga beslut som team

Organisationsstruktur

 • Egenskaper hos funktionella och korsfunktionella team. När passar de olika modellerna?
 • Mekanismer för att samordna team både projektmässigt och linjemässigt
 • Att optimera på korta utvecklingscykler istället för effektivitet

KPIer och att mäta framsteg

 • Principer för mätningar i komplexa sociala system
 • Hur lönesättning behöver ändras för att agila arbetssätt ska kunna fungera
 • Hur vet vi att vi blir bättre?
 • Vanliga misstag

Vad är nytt i agilt ledarskap?

Omfattning: 2 dagar, 9-17

Pris: 17 900 exkl moms

Inkluderar frukost, lunch, fika och kursdokumentation.

Avbokningsregler