Fredrik Wendt

Fredrik Wendt

Fredrik Wendt är en agil systemutvecklare som undervisar, talar och håller workshops inom bl a mobbprogrammering, testdriven utveckling (TDD), continuous integration och delivery, refactoring och clean code. De senaste senaste åren har han jobbat med att utveckla flera team från olika företag i Göteborgsregionen. Fredrik drivs av att se människor – individuellt och i grupp – växa och utvecklas.

fredrik.wendt@proagile.se· +46 702 77 85 11


Senaste bloggposter:

Jag gillar när Scrum Master Guilden (SM-gillet) i en organisation inte ses som en intressegrupp, utan som en viktig funktion med en tydlig uppgift i organisationen. Vilken uppgift? Jo den att få scrummandet att fungera väl. Agilitet och Scrum i sig är inte målet, men det kan vara verktyg som stöttar produkt- eller tjänsteleveransen in […]

Alla bloggposter från författaren