Dataskydd hos ProAgile

Din integritet är viktig för oss och vi strävar efter att i största möjliga mån få dig att känna dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Vi försöker därför vara så transparenta som möjligt med hur vi hanterar dina personuppgifter och du kan självklart alltid be om att ändra eller ta bort dina personuppgifter från våra register.

Vad är en personuppgift?

Det som räknas som personuppgifter är allt som kan bindas till en enskild person. Det kan exempelvis vara namn, telefonnummer eller personnummer men även information om personers verksamhet, matpreferenser till kurser eller köphistorik.

Hur får vi dina personuppgifter?

Uppgifterna som vi hanterar tas in via att ni anmäler er till kurser (både fysiska och e-learning) via vår webbplats eller via mail/telefon, ingår ett avtal med oss eller registrerar er på vårat nyhetsbrev. Vi hanterar självklart också information om de anställda eller underkonsulter för ProAgile, samt i vissa fall kontaktuppgifter till representanter för samarbetspartners eller evenemang som vi sponsrar.

Varför hanterar vi personuppgifter?

Anledningen för oss att hantera dina personuppgifter är för att kunna ge dig som kund den bästa möjliga servicen från oss i form av coaching, kurser eller nyheter från den agila världen. I vissa fall krävs även uppgifterna för att kunna ingå ett avtal med oss. För att kunna göra det på bästa sätt behöver vi under perioder spara personuppgifter.

Hur hanterar vi personuppgifter?

Vi ser till att hantera dina uppgifter varsamt och sparar inte uppgifterna under längre period än det krävs för att uppfylla det avtal vi har med dig eller för att följa de lagar som finns (exempelvis av bokföringstekniska skäl). Dina personuppgifter kan komma att sparas hos någon av våra underleverantörer för att vi ska kunna hantera dem på ett bra sätt. De system som vi använder för att hantera personuppgifter är: Mailchimp (för maillistor), Google Drive (för deltagarlistor), Base CRM (för kundrelationshistorik), Odenland (för hosting av databasen som kör vår e-learningplattform).

Vi kommer självklart aldrig att sälja vidare dina uppgifter till extern part.

Hur hanteras cookies på proagile.se

För att kunna ge bättre tips från oss så använder vi cookies för Google AdWords vid användning av proagile.se. Vi använder även Google Analytics för att kunna förbättra vår webbsida. Cookien lagras i din webbläsare och kan läsas av för att på så sätt kunna ändra sidan baserat på ditt tidigare agerande på sidan.

Vi skyddar dina personuppgifter

Vill du veta mer gällande hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill se/ändra/ta bort dina personuppgifter från våra register, kontakta Data protection officer David Sundelius. Om du anser att ProAgile inte uppfyllt de krav som dataskyddsförordningen ställer på dina uppgifter så har du rätt att kontakta Datainspektionen, vars ansvar är att granska företags datahantering.


LinkedIn
Facebook
Facebook
Instagram
Follow by Email