Hur kan vi visualisera kontinuerlig förbättring?

Visualisera kontinuerlig förbättring

Här är några konkreta exempel på hur man kan visualisera kontinuerlig förbättring. Vad har fungerat för dig? Dela gärna dina erfarenheter och tankar med oss.

Ha en backlogg med experiment och utmaningar

Ett enkelt snabbt sätt är att använda en fysisk bräda eller ett verktyg som Trello, med tre kolumner: idéer, genomförs, slutförda. Det är enkelt att gå in och titta på genomförda experiment.
En utmaning kan vara att föra över detta till någon form av informationsradiator, dvs göra information synlig, lättförståelig och tillgänglig. Att gömma informationen i ett elektroniskt verktyg ger utmaningar med att snabbt få en överblick över “hur går det med förbättringsarbetet?”.

Visualisera hur teamet mår över tid

Ett välkänt exempel på detta är Spotifys Squad Health Check. Den går ut på att definiera ett antal frågor som över tid är relevanta för att få en överblicksbild av hur teamet mår, och exempel på frågor kan vara: vet teamet vad de skall göra? Har de kontroll över sitt öde? Har de kul? Produceras bra värde?

Team health check over time

För varje fråga definieras ett gott tillstånd (grönt) och ett dåligt tillstånd (rött). Om man samlar in teamets svar på dessa frågor regelbundet, t ex varannan vecka, så kan man visualisera detta.

Visualisera flöde i produktutveckling

Kanban är ett kraftfullt och väl beprövat hjälpmedel för visualisera processer. Mest effektivt görs detta på hela värdeflödet för utvecklingsprocessen. För att undvika suboptimering per team. Starta med att utgå från det faktiska flödet och visualisera det på en stor whiteboard. Detta möjliggör att mäta genomflöde av arbete samt även kötider i väntan på arbetssteg. Notera dessa på grafer i anslutning till Kanbantavlan och leta efter flaskhalsar i ert värdeflöde. Dessa skulle kunna vara köbildningar, långa arbetsmoment eller steg som skapar många defekter. Lägg märke till trender i flödet och undersök orsakerna till dessa för att optimera flödet av värde.
Självklart kan Kanban även visualiseras på teamnivå, det är förmodligen vanligast. Var då aktsam så inte enstaka teams förbättringar försämrar helheten!
Var även uppmärksam så inte visualiseringen av Kanbanflödet uppmuntrar till vattenfall, teamet ska fortfarande ha ett gemensamt helhetsansvar och arbeta tillsammans.
Ett annat sätt är att utnyttja statistiken som samlas i CI/CD-verktyg. Mät feedbackcykler,
När ni har en bra bild på helheten, börja experimentera med förbättringar!

Visualisera utfall av hypoteser och genomförda experiment

Hypothesis Driven Development utgår från en hypotes om en förbättring eller värdeökning man kan införa/tillföra en produkt. Ett vanligt format är detta:

We believe that <byta kaffesort till zoega>,
Will result in <högre medarbetarnöjdhet>,
We’ll know we have succeeded when we see: <inga klagomål på 3 veckomöten i rad>

Att sätta upp dessa på en enkel Kanbantavla, samt mäta och plotta cykeltider på dessa hypoteser skulle kanske kunna hjälpa. Givetvis kan man plotta hur många hypoteser som visar sig stämma med verkligt utfall, och om vi t ex - som förbättringsarbete - inbjuder slutanvändare till att ge feedback oftare, så skulle man ju gärna se att vi oftare förstår marknaden/behov/jobs to be done, och att hypoteserna oftare visar sig stämma i verkligheten (grönare).

Var försiktig!

Tänk på att med mätningar så bör en vara lite försiktig med att visa teamens resultat bredvid varandra. Risken är att börja jämföras och pekas ut som “Här borde vi ledare gå in och titta” på de som inte har högst värden. Alla siffrorna är ju en väldigt endimensionell syn på teamen och de missar ju alla någon del. Så länge alla inblandade på allvar förstår det, så kan det ju fungera.

Gilla och dela gärna det här inlägget:

augusti 29, 2018LinkedIn
Facebook
Facebook
Instagram
Follow by Email