ProAgile expanderar sakta men säkert

Vi rekryterar inte, vi expanderar

 

Vår affärsidé är att hjälpa företag och organisationer att bli mer agila och att hitta nästa steg på sin agila resa. Därför behöver vi duktiga personer som kan hjälpa oss att hjälpa andra. Vi vill attrahera engagerade människor som brinner för samma saker som vi.

När vi träffar någon entusiast som delar våra värderingar och vår mission så blir vi intresserade. När vi hittar någon som vi tror kan berika oss så vill vi gärna etablera någon form av relation. Men det måste vara rätt person. Vi är otroligt kräsna och måna om vårt varumärke. Alla medarbetare i vårt lag är spelare i världsklass.

Vad intresserar oss?

Vi intresserar oss främst för agila coacher och Scrummasters. Just nu är vi inne i en fas där vi expanderar. Vi har vuxit från fyra till sju personer på mindre än ett halvår. Därför är det viktigt att de vi vill jobba tillsammans med passar in i vårt erbjudande. På sikt hoppas vi kunna bredda oss lite, så att vi blir ännu mer tvärfunktionella som bolag.

Vi är även nyfikna på systemutvecklare som har ett stort intresse för de agila principerna. Vi ser stora möjligheter att vara med och påverka individer, teams och hela organisationen även från ett utvecklarperspektiv. Då vill vi dock vara med som agila coacher eller Scrummaster hos samma kund för att kunna göra mest nytta. Potentialen är stor i många fall med en utvecklare som är T-formad och behärskar TDD, BDD och att mobjobba samt andas och lever enligt de agila värderingarna.

Den agila resan
ProAgile attraherar

Hur expanderar vi?

Eftersom vi är en autonom och chefslös organisation så blir vi alla inblandade när vi expanderar och hittar nya medarbetare. Oftast är det någon av oss befintliga medarbetare som har någon kontakt som är intresserad av oss. Det är en bra start. Vi vill inte rekrytera i traditionell mening, vi vill attrahera entusiaster. Då brukar en eller två av oss ta en kontakt och sondera terrängen. Vad vill vederbörande? Vad motiverar denna person? Vilka drivkrafter ser vi? Hur är dessa förenliga med vad vi på ProAgile vill?

Vi pratar också om hur ProAgile fungerar. Om tycke uppstår så går vi vidare och låter alla medarbetare på ProAgile träffa den potentiella medarbetaren. Ibland i stor grupp och ibland i mindre sammanhang. Ibland på vårt kontor och ibland på annan plats. Vi provar oss fram och lär oss hela tiden.

Vi berikas

Vid de flesta tillfällen som vi berikas men nya personer har det skett via personliga kontakter. Men vi får också in en del spontanansökningar, vilket vi tycker är väldigt kul och spännande. Det ställer dock lite högre krav på oss för då behöver vi lära känna personen på ett helt annat sätt genom en serie av interaktioner. För att förstå vad den individen söker. Samt huruvida den personen matchar in i ProAgile just nu. Motivation, drivkraft och intresse måste ligga i linje med vad vi på ProAgile värdesätter.

Vi har inte några monetära belöningar för att rekrytera nya medarbetare. Detta beror på att vi inte tror på belöningar i form av pengar. Belöningen med en ny medarbetare är att vi berikas och växer som individer och bolag. Som bolag, får vi in ny kompetens och nya infallsvinklar. Som individer får vi möjlighet till nya interaktioner och utbyte av idéer och tankar. Därmed växer vi alla!

Gilla och dela gärna det här inlägget:

november 20, 2017LinkedIn
Facebook
Facebook
Instagram
Follow by Email