Scrum Master Guild

Jag gillar när Scrum Master Guilden (SM-gillet) i en organisation inte ses som en intressegrupp, utan som en viktig funktion med en tydlig uppgift i organisationen. Vilken uppgift? Jo den att få scrummandet att fungera väl. Agilitet och Scrum i sig är inte målet, men det kan vara verktyg som stöttar produkt- eller tjänsteleveransen in en organisation. På sikt kan det vara en fråga om överlevnad – att kunna agera på förändringar på marknaden. En otroligt viktig och central uppgift alltså! Uppdraget Scrum Mastrar har, är helt enkelt att “få det hela att fungera, bra, och gärna bättre än tidigare” (dvs kontinuerligt utvecklas med behoven såsom också de förändras).

Här följer ett konkret förslag på hur man kan mobilisera sig och jobba proaktivt med scrummandet.

Avsätt tid att jobba tillsammans

En kollega sade lite skämtsamt att “om det inte står i kalendern så händer det inte”. Ett konkret förslag jag jobbat med har varit att alla Scrum mastrar ses varje måndag mellan 13-15. Det är tid som är avsatt för “uppdraget”. Mer om det nedan.

Jobba aldrig ensam

Ett upplägg för måndagspasset skulle kunna se ut så här:

30 min pair-coaching

Helt enkelt att vi i par coachar varandra. Ibland handlar det om den egen utvecklingen (vad är mitt nästa steg för att bättre serva organisationen?), ett specifikt problem eller utmaning (en kollega leker PO på sätt som skapar oönskad oreda) eller motivation (“det känns som jag trampar vatten – inget händer”).

30 minuter team-fokus

Vi grupper om 3-ish, inventera vad vi tänker om ett team och se vad nästa steg är. 30 minuter för 3 team innebär inte djupgående, utan här snackar vi om VEM gör VAD NÄR, för de team vi stöttar. För att inte göra slumpartade insatser, skulle jag vilja se att man t ex har ett blädderblocksark per team, där följande områden skulle kunna ingå:

 • Scrum Events & Artifacts
  – facilitering/stöttning – dvs “vad gör vi för team X kring Planning, Daily, Review och Retro – hur kan vi hjälpa dem uppnå syftet med varje aktivitet på värdefullt sätt?” Finns rätt projektioner av produktbackloggen, så det är transparent vart produkten är på väg, varför, och någon gissning om när?
 • Lean Agile
  – var står teamet i sin kunskap om principer, värden, praxisar. Vad skulle en insats eller experiment kunna vara?
 • Technical Excellence
  – vad är deras nästa steg, hur stöttar vi det?
 • Team Building
  – hur mår relationer inom gruppen, hur kan vi jobba för att utveckla och stötta dem?
 • Product & Value Delivery
  – behöver PO stöttning med balansering av intressenter, få avlastning i balans mellan Dev Teamets behov och marknadsundersökningar?
 • Supporting Environment
  – hur fungerar teamet i företagets omgivning? Har man lagom autonomi, silo? Konflikter med andra team.

Listan kan lätt göras längre, men att ha en plansch per team kan hjälpa till med att få fokus och riktade proaktiva insatser, istället för reaktiva.

30 minuter organisation

Utöver teams finns ofta ledningsgrupper, guiding team, och andra “coppar” (Communities of Practice – en CoP, flera coppar). En plansch likt den för teamen ovan, som gör konkret och tydligt: hur (vem/vilka) stöttar, faciliterar, utmanar och utvecklar var och en av dessa grupperingar?

För varje “plansch” eller område: jobba tillsammans. Använd dina Scrum Master-kollegors styrkor så att ni som helhet ger det bästa stöd ni kan till organisationens individer, team och andra grupperingar.

Inspect & adapt

Modellen ovan är bara en modell. Den är inte perfekt, kanske inte ens duglig för annat än att komma igång och hitta sin nästa modell. Att vända på ordningen tror jag kan vara nyttigt – att först fokusera på helheten, de stora målen och beta sig nedåt (outside-in). Som programmerare vet jag att det ibland också kan vara nyttigt att börja i det lilla (inside-out).

Givetvis gör vi vår egen hemläxa och utvärderar arbetssätt, effekt och hittar sätt att avläsa hur omgivningen uppfattar vår framgång: om organisationen får “det hela att fungera, bra, och gärna bättre än tidigare”.

Gilla och dela gärna det här inlägget:

september 3, 2018

Tags:LinkedIn
Facebook
Facebook
Instagram
Follow by Email