Slogan Driven Development (SDD) – Start with the end in mind

Start with the end in mind

Slogan 2: Start with the end in mind

Jag har under många år jobbat med testning. Alltid med fokus på automatisering och väldigt lite manuell testning. Detta har givit mig ett testdrivet tankesätt.

Det betyder att jag funderar på vad är det vi vill åstadkomma? Hur ser framgång ut? Vad är succé för oss i denna givna situation? Om vi börjar prata om det så är det så mycket lättare att se var slutet är. När jag började på ProAgile så hjälpte en del av mina kollegor mig att inse att så kan man tänka om det mesta. Om Scrummöten, om kundträffar, om meetups, ja i stort sätt om allting. Så nu tänker jag alltid start with the end in mind.

Hur började jag tänka start with the end in mind

Det hela började när jag i mitt första team (team Stingray) kom i kontakt med användarberättelser (user stories) och då framförallt acceptanskriterier (acceptance criteria). Genom att använda det välkända formatet

Som en <roll>
Vill jag <utföra en aktivitet>
För att <uppnå nytta>

kunde vi fånga in kunskap om vem som ville vad och varför det var viktigt för dem. Genom att komplettera med en nästan lika känt mönster för acceptanskriterier som är vanligt inom Acceptance Test Driven Development (ATDD)

Givet <förutsättning>
När <stimuli>
Så <observerbart beteende>

kunde vi fånga in mycket information om när vi var klara med en användarberättelse. Vi definierade ett önskat sluttillstånd innan vi började implementera en lösning. På så sätt började vi med slutet, start with the end in mind.

Gemensamt mål

Start with the end in mind i vardagen

När jag jobbar med min kunder så försöker jag alltid ta med mig denna slogan i alla sammanhang. Tex om ett team ska ha en retrospektiv för att försöka hitta förbättringsområden. Då uppmuntrar jag dem till att tänka på vad är målet med denna retro? Vi ska hitta minst en (men inte fler än tre) saker som vi kan göra annorlunda i nästa sprint. Om vi lyckas få med oss några sådana saker ut ur mötet tycker jag att vi ska vara nöjda.

I Scrum finns detta inbyggt i sprintmålet. Sprintmålet är anledningen till varför vi gör denna sprint. Vad vill vi uppnå med denna sprint? Hur vill vi att användarna av vår produkt/tjänst ska använda den när vi är klara med denna sprint?

Hur kan du använda start with the end in mind?

Gilla och dela gärna det här inlägget:

oktober 23, 2018

Tags:LinkedIn
Facebook
Facebook
Instagram
Follow by Email