ProAgile är en Teal-organisation, vad är det?

När vi startade ProAgile var det för att leva som vi lär.

I över 15 år har vi genom våra agila förändringsresor hjälpt andra att skapa fantastiska arbetsplatser som levererar stort värde under komplexa och svåra omständigheter. De verktyg vi använder hos våra kunder varje dag handlar om samarbete, delegation, värdefokus och kulturskiften. Givetvis ska vår egen verksamhet vara organiserad enligt vårt spetskunnande inom området.

Den form vi har valt för vårt samarbete kallas ibland för ”kaordisk”, ibland för ”Teal”. Kanske har du hört talas om Holacracy som är en form av Teal-organisation.

För oss är det den organisationsform som bäst stödjer värdeskapande i komplexa miljöer. Den gör också att vi kan skapa en arbetsmiljö där alla fullt ut kan få uttryck för sin hela potential som människor. Redan här kan man ana ett lite annat tänk än i våra vanligaste organisationer, eller hur 😉

Teal – Nästa paradigmskifte

graph-2

Var kommer då idéerna ifrån?

De senaste 200 åren har mänskligheten gjort häpnadsväckande framsteg. Bakom det ligger att vi gång på gång har hittat nya sätt att organisera oss och samarbeta. Utvecklingen har gått stegvis. Varje paradigmskifte har ändrat allt! Vårt sociala sammanhang har utvecklats från familjer till stammar till imperium till nationalstater. I ett skifte gick ekonomin t ex från jordbruksbaserad till industriell. Maktstrukturer och religionens roll har också påverkats kraftigt i varje skifte. I varje skifte har produktiviteten drastiskt förändrats.

Som bilden ovan visar har utvecklingen accelererat kraftigt. Först hände inget på 100 000 år, och nu kommer paradigmskiftena snart med bara 10 års mellanrum. Kanske kommer snart stora delar av samhället verka på en helt annan nivå än idag! Vi kallar det för Teal.

Genombrott

Genombrotten i Teal-tänket kan sammanfattas i tre punkter

Arbetssätt

Att man jobbar utan statisk hierarki eller klassiskt toppstyre innebär inte att verksamheten bedrivs i anarki. Ett antal strukturer har runt om i världen visat sig skapa väl fungerande decentraliserade organisationer:

Utopisk idealism?

Nej, beprövad realism i organisations-vetenskapens framkant! Det finns stora och små företag värden om som drivs enligt teal principer. Många av dem har gjort fantastiska resultat i tiotals år och de finns i alla branscher och sektorer.

Verkar det spännande? Kontakta oss så berättar vi mer!


LinkedIn
Facebook
Facebook
Instagram
Follow by Email