Agila Göteborg

Använder ni Scrum och agile på din arbetsplats? Nu finns ett forum för att utbyta erfarenheter med andra!

Agila Göteborg är ett initiativ för att skapa nya möjligheter till utbyte av tips, idéer, förslag och frågor inom ramen för Scrum och agil utvecklingsmetodik.

Innehåll

  • 1-2 korta tal (5-10 min) från någon som vill dela med sig av något
  • Gruppdiskussioner, ta med din fråga och utbyt erfarenheter med andra!

Omfattning: 8:00-9:00

Pris: Gratis

Avbokningsregler