Agilt ledarskap

Du kan göra en viktig skillnad…

Under 20 år har vi på ProAgile jobbat med agila transformationer och agila organisationer. Det som mest skiljer lyckade och mindre lyckade initiativ är hur olika typer av ledare i organisationen agerar. 

I den här kursen delar vi med oss av åratals av erfarenheter till dig som ledare. Du får lära dig våra mest beprövade verktyg från Management 3.0, Agile, Socialpsykologi, Lean, förändringsledning mm.

Med den här kursen i bagaget kan du guida din organisation på er förbättringsresa under många år.

Ur innehållet:

Agilitet ett helhetsperspektiv

En pokal
 • Varför skulle en väl fungerande, framgångsrik, organisation vilja bli ”mer agil”?
 • Varför lyckas man vanligtvis inte skapa en överlevnadskraftig flexibel organisation genom att införa agila arbetssätt. Vad krävs istället?
 • Schneiders kulturmodell
 • Ledarskapet: idag det största hindret för de flesta organisationers vidare utveckling
 • Det fungerar på riktigt! Exempel på framgångsrika företag med annorlunda kultur

Att få självorganisation att fungera

Vilsna medarbetare
 • Faktorer som skapar väl fungerande team
 • Varför traditionella teamstartaktiviteter inte gör någon konkret nytta och hur man ska göra istället
 • Individuell motivation och hur det påverkar teamet
 • Vikten av tydliga gränser
 • Delegering och delegeringspoker
 • Hur man snabbt tar enhälliga beslut som team

Den nya agila ledarrollen

En blomma
 • Ansvarsområden för den agila ledaren
 • Management 3.0
 • De nya grundkompetenserna: komplexitets- och systemtänkande
 • Att motivera andra
 • Hur vissa tankemönster orsakar passiva medarbetare
 • Från åsiktsbaserade beslut till ordnat förbättringsarbete. Att leda genom A3-processen/Toyota Kata

Organisationsstruktur

Transformation

 

 • Egenskaper hos funktionella och korsfunktionella team. När passar de olika modellerna?
 • Mekanismer för att samordna team både projektmässigt och linjemässigt
 • Att optimera på korta utvecklingscykler istället för effektivitet

Fungerande strategier för agilt förändringsarbete

En förändring

 

 • Problemet med plandriven förändring
 • Vad komplexitetsvetenskap lär oss om förändringsarbete
 • Hur man konkret tillämpar Kotters förändringsmodell på agila förändringsinitiativ
 • Att leda genom att föregå med gott exempel
 • Att låta förändringar sprida sig viralt i ett nätverk

 

KPIer och att mäta framsteg

mätningar

 

 • Principer för mätningar i komplexa sociala system
 • Hur lönesättning behöver ändras för att agila arbetssätt ska kunna fungera
 • Hur vet vi att vi blir bättre?
 • Vanliga misstag

Upplägg

upplägg

Hög energi & delaktighet. Blädderblock istället för projektor. Vi sitter i grupper om max fem personer. De olika områdena i kursen behandlas med en blandning av gruppdiskussioner, parvisa diskussioner, korta presentationer och övningar.

Efter genomförd kurs får du tillgång till kursen i e-format på webben. Där kan du se på videos, repetera, göra övningar och diskutera med tidigare kursdeltagare i vår alumni grupp.

Rekommendationer

Om man vill leda en organisation så är den kursen egentligen det enda man
behöver! Man får förklaringar och verktyg till varför man som ledare behöver ge tillit och transparens.
Då får man människor att sträva åt samma håll för att de verkligen är övertygad om att det är rätt.
Att de dessutom gör det för att de själva vill är beviset på ett bra team. Ett team som
tänker fritt och kreativt och gärna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter är det bästa man
kan få. Ett team som känner sig fria och kreativa för att miljön inbjuder till det och som har ett stort
inflytande.

Karin Harrysson, DB Schenker

Jag kan verkligen rekommendera den här utbildningen. För mig som ledare gav det mig många insikter om bra och dåligt ledarskap. Den gav mig verkligen en förståelse för vad agilt och autonomt innebär i realiteten. Jag anser att vi inte hade kommit så långt i vårt förändringsarbete om vi inte hade investerat i den här utbildningen.

Evakarin Ericsson Svedberg, CGI

Rekommenderar denna kurs som en intro av agilt ledarskap. Tog upp alla parametrar att tänka på då man inför, eller planerar att införa agilt ledarskap.

Henrik Wahlfrid, Tetra Pak Packaging Solutions AB

Bra komprimerad, innehållsrik kurs i agilt ledarskap (om endagarsversionen av kursen).

Olof Dalborg, Internetavdelningen AB

Anmäl intresse för Agilt Ledarskap 5-6 dec 2017
Omfattning: 2 dagar, 9-17

Pris: 17 900 exkl moms

Inkluderar frukost, lunch, fika, kursdokumentation samt tillgång till kursen i e-format på webben. I e-kursen kan du titta på videos, göra övningar, repetera och diskutera med tidigare kursdeltagare.

Avbokningsregler