e-Kurs Agilt Ledarskap

Lär dig det senaste inom agilt ledarskap i din egen takt.
Lägg totalt två dagar under sex veckor

Upplägg

e-Kursen består av små videos blandat med övningar, problemlösning och reflektion som görs i virtuella läro-teams a 5-6 personer.
Kursen är indelad i 10 moduler. Du går igenom dem din egen takt Planera in motsvarande totalt ca 2 dagars arbetstid. För läro-teamets samarbetes skull ber vi dig att lägga arbetet inom en sexveckorsperiod.
Vid två tillfällen under kursen har den som vill möjlighet att delta i en videokonferens med kursledaren med fokus på deltagarnas resultat och frågor.

Resultat

Dra nytta av erfarenheter från över 100 agila förändringsinitiativ över 20 år.
Du kommer ut från kursen med en konkret plan som du kan börja arbeta efter direkt i din organisation

Ur Innehållet

  • Varför misslyckas de flesta införanden av agila arbetssätt?
  • Agilt förändringsarbete. Hur gör man för att få det att fungera?
  • Den agila organisationen - översikt.
  • Vad är chefens/ledarens roll i en agil organisation?
  • Management 3.0.
  • Hur skapar man engagemang, ansvar och initiativ?
  • Hur får man självorganisation att fungera?
  • Organisationsstruktur. För och nackdelar med olika lösningar.
  • Hur planerar och samordnar man i en stor/komplex organisation?
  • Mätningar och KPIer. Hur vet vi om vi blir bättre genom våra satsningar på nya arbetssätt?

Anmäl intresse för e-Kurs Agilt LedarskapOmfattning: 2 dagar över 6 veckor

Nyhet! Ny kurs

Pris: 4950 kr exkl moms, Kampanj tom 10/4: Boka två, betala för en!

Ingår:

Access till e-kurs sajten

Sex veckors studier med ett viruellt läro-team

2 videokonferenser med kursledaren

Tillgång till alla videos/allt materiel även efter kursen

Avbokningsregler