Gemensam agil grund

En gemensam grund

I den här kursen skapar vi förutsättningar för ett hållbart förbättringsarbete. Vi går igenom de senaste
arbetssätten och tankesätten inom många olika områden och låter alla deltagare prata ihop sig så att ni får en
gemensam grundsyn på vad agile och Scrum är. Kursen innehåller en verktygslåda bestående av en mängd
principer och tekniker som alla har visat sig användbara för att kontinuerligt förbättra situationen i ett
utvecklingsteam och i en utvecklingsorganisation.

Den gemensamma synen gör att efter sessionen kan alla delta på mer lika villkor i diskussioner och beslut
runt att prova nya idéer. Var och en kan känna att de själva påverkar och kan bidra med synpunkter.

Ur innehållet:

 

Principer och värderingar

Med hjälp av övningar och teori kommer vi fram till
vilka principiella problem som finns med
mjukvaruutveckling. Vi kommer också fram till enkla
grundläggande principer som måste uppfyllas av alla
väl fungerande lösningar för att bedriva komplexa
utvecklingsprojekt.

Agila metoder och Scrum

En genomgång av vad de agila metoderna är, var
och hur de används och vad de har gemensamt.
Vi ger också en snabb översikt av det mest populära agila
ramverket Scrum. I resten av workshopen går vi
igenom olika aspekter av ett utvecklingsarbete och
använder då Scrum som exempel genomgående.

Att jobba med krav och värdemaximering

En blomma

Hur jobbar vi traditionellt med krav och hur skiljer det
sig från hur agila team jobbar? Genom övningar och
diskussion kommer vi fram till vad konsekvenserna
blir av olika angreppssätt. Här diskuterar vi också
hur vi jobbar med kunder och visioner för att skapa
så mycket värde som möjligt. Hur formulerar vi och
bryter ner krav för att ge maximal effekt?

Långsiktig och kortsiktig planering

mätningar

Ett vanligt missförstånd är att agila projekt endast
planerar kortsiktigt. Tvärtom så ger det agila
angreppssättet mycket bra kontroll över läget på
lång sikt till projekt/produkt-ledare.
Hur planerar man inför varje
iteration/sprint? Hur vet man
om man har förberett arbetet
tillräckligt mycket?

Att arbeta i sprintar/inkrement

Eviga diskussioner utan (be)slut

Hur sköts omplanering, statusuppföljning och
arbetsfördelning löpande under varje
iteration/sprint? Vi går igenom olika saker som kan
hända och hur man hanterar det.

Uppföljning och återkoppling

Lean- UX- learn-build-measure

Vad betyder det att man är klar med ett potentiellt
skeppbart inkrement efter sprinten? Vad blir
konsekvensen om man inte har definierat vad klart
betyder? Varför är det ett misstag att se sprint
review som en demo och hur ska man göra istället?

Upplägg

upplägg

Hög energi & delaktighet. Blädderblock istället för projektor. Vi sitter i grupper om max fem personer. De olika områdena i kursen behandlas med en blandning av gruppdiskussioner, parvisa diskussioner, korta presentationer och övningar.

Efter genomförd kurs skickas det materialet som vi tillsammans skapat under kursen ut till deltagarna. Detta kan användas för att repetera materialet eller fortsätta diskussionerna inom ert företag.

Rekommendationer från tidigare deltagare

 • Bra genomgång av allt.
 • Bra övningar.
 • Bra presentationsteknik.
 • Bra med tvåvägskommunikation.
 • Bra helhet & pedagogiskt upplagt.
 • Intressant. Övningarna var givande och roliga.
 • Givande med praktiska exempel.
 • Bra innehåll. Klart och tydligt presenterat.
 • Tänkvärda övningar.
 • Roligt, engagerande, intressant
 • Kunnig och engagerad kursledare
 • Suveränt bra genomförd kurs! Jag är glad att vi valde er bland de företag vi hittade som Scrum utbildare!
 • Riktigt bra! Jag känner mig inspirerad!
 • Då får man människor att sträva åt samma håll för att de verkligen är övertygad om att det är rätt.  Att de dessutom gör det för att de själva vill är beviset på ett bra team. Ett team som tänker fritt och kreativt och gärna delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter är det bästa man  kan få. Ett team som känner sig fria och kreativa för att miljön inbjuder till det och som har ett stort inflytande.

Anmäl intresse för Gemensam agil grundOmfattning: 2 dagar, 9-17

Pris: Kontakta oss för offert

Inkluderar frukost, lunch, fika, kursdokumentation.

Avbokningsregler


LinkedIn
Facebook
Facebook
Instagram
Follow by Email