Hur kan ProAgile hjälpa din organisation?

Vilka mål har du?

Vi vet hur man jobbar för att möta krav på ökad produktivitet och kvalitet och hur man bygger en organisation som attraherar anställda.

Vad ger bäst effekt?

Vi kan hjälpa dig att hitta nästa steg för er på er agila resa. Vi visar beprövade sätt att ta sig fram steg för steg.

Konsulter

Till era team kan vi erbjuda konsulter som även agerar mentorer:

 • I testautomation och kontinuerlig leverans etc
 • För Scrum Masters
 • För Produktägare

Ledarrollen

I din egen agila ledarroll hjälper våra mest erfarna konsulter till med utbildning och coachning. Vi vet allt om den agila varianten av kontrakt, budgetar, kundnöjdhet, KPI:er, kontrakt, PU-samtal, lönesättning, motivation, teams, förändringsledning, rekrytering, etc.

Funderar du på...

 • Hur man kan vara agil i en icke-agil organisation?
 • Hur ni kan komma närmare "riktig" Scrum eller agilt?
 • Hur du kan få ditt team mer engagerat?
 • Eller hur ni kan jobba med planering så att alla intressenter bli nöjda utan att dränka teamet i administration?

Din roll

Att vara Scrum master innebär att coacha och utbilda produktledning, team, kunder, ledare och alla andra i din organisation. Du ska också vara facilitator, hinderröjare och organisationsförändrare.

Utveckla dig

Ett fantastiskt roligt jobb tycker vi, men med mycket nytt att lära för de flesta! Med våra utbildningar lyfter du dig rejält direkt. Genom att jobba då och då med en av våra coacher kan du sedan nå en internationell nivå i din Scrum master roll!

Funderar du på...

 • Hur ni ska kunna köra agilt och testdrivet i er legacy-kodbas?
 • Om era ansatser till continuous deploy och microservices är i linje med det senaste kunnandet?
 • Hur ni ska samordna alla team som jobbar i samma kodbas och se till att arkitekturen blir bra?
 • Hur du ska kunna behålla och fördjupa din tekniska spets i ett korsfunktionellt team?

Utveckla dig

Våra kurser i teknisk agile ger dig spetskunskaperna. En mentor från oss som jobbar i ert team en period gör det lättare att mäkta med att få till det i praktiken.


Kommande evenemang

Nedan är ett urval av kommande evenemang. Se hela programmet »

Datum Kurs Plats Instruktör
Professional Scrum Master Stockholm Björn Persson Boka plats
Agilt ledarskap Stockholm Henrik Berglund Boka plats
Se hela programmet »

Från vår blogg

Vi rekryterar inte, vi expanderar

 

Vår affärsidé är att hjälpa företag och organisationer att bli mer agila och att hitta nästa steg på sin agila resa. Därför behöver vi duktiga personer som kan hjälpa oss att hjälpa andra. Vi vill attrahera engagerade människor som brinner för samma saker som vi.

När vi träffar någon entusiast som delar våra värderingar och vår mission så blir vi intresserade. När vi hittar någon som vi tror kan berika oss så vill vi gärna etablera någon form av relation. Men det måste vara rätt person. Vi är otroligt kräsna och måna om vårt varumärke. Alla medarbetare i vårt lag är spelare i världsklass.

Vad intresserar oss?

Vi intresserar oss främst för agila coacher och Scrummasters. Just nu är vi inne i en fas där vi expanderar. Vi har vuxit från fyra till sju personer på mindre än ett halvår. Därför är det viktigt att de vi vill jobba tillsammans med passar in i vårt erbjudande. På sikt hoppas vi kunna bredda oss lite, så att vi blir ännu mer tvärfunktionella som bolag.

Vi är även nyfikna på systemutvecklare som har ett stort intresse för de agila principerna. Vi ser stora möjligheter att vara med och påverka individer, teams och hela organisationen även från ett utvecklarperspektiv. Då vill vi dock vara med som agila coacher eller Scrummaster hos samma kund för att kunna göra mest nytta. Potentialen är stor i många fall med en utvecklare som är T-formad och behärskar TDD, BDD och att mobjobba samt andas och lever enligt de agila värderingarna.

Den agila resan
ProAgile attraherar

Hur expanderar vi?

Eftersom vi är en autonom och chefslös organisation så blir vi alla inblandade när vi expanderar och hittar nya medarbetare. Oftast är det någon av oss befintliga medarbetare som har någon kontakt som är intresserad av oss. Det är en bra start. Vi vill inte rekrytera i traditionell mening, vi vill attrahera entusiaster. Då brukar en eller två av oss ta en kontakt och sondera terrängen. Vad vill vederbörande? Vad motiverar denna person? Vilka drivkrafter ser vi? Hur är dessa förenliga med vad vi på ProAgile vill?

Vi pratar också om hur ProAgile fungerar. Om tycke uppstår så går vi vidare och låter alla medarbetare på ProAgile träffa den potentiella medarbetaren. Ibland i stor grupp och ibland i mindre sammanhang. Ibland på vårt kontor och ibland på annan plats. Vi provar oss fram och lär oss hela tiden.

Vi berikas

Vid de flesta tillfällen som vi berikas men nya personer har det skett via personliga kontakter. Men vi får också in en del spontanansökningar, vilket vi tycker är väldigt kul och spännande. Det ställer dock lite högre krav på oss för då behöver vi lära känna personen på ett helt annat sätt genom en serie av interaktioner. För att förstå vad den individen söker. Samt huruvida den personen matchar in i ProAgile just nu. Motivation, drivkraft och intresse måste ligga i linje med vad vi på ProAgile värdesätter.

Vi har inte några monetära belöningar för att rekrytera nya medarbetare. Detta beror på att vi inte tror på belöningar i form av pengar. Belöningen med en ny medarbetare är att vi berikas och växer som individer och bolag. Som bolag, får vi in ny kompetens och nya infallsvinklar. Som individer får vi möjlighet till nya interaktioner och utbyte av idéer och tankar. Därmed växer vi alla!

Från Twitter