ProAgile blog

Här kan du följa vad vi tänker på och jobbar med.

Följ vår RSS-feed eller lägg till bloggen på Feedly, så får du alltid de senaste bloggposterna.

Emelie Nilefrost

Ännu en gång berikas vi på ProAgile med en väldigt duktigt person. I början av mars anslöt sig Emelie Nilefrost till oss. Det är med stor glädje vi välkomnar henne ombord. Hon är en duktig och erfaren Scrum Master och utvecklare med ambition att utvecklas till en fullfjädrad agil coach. Så här beskriver hon själv varför hon vill jobba på ProAgile.

Jag vill arbeta på ProAgile då jag drivs av att hjälpa och coacha människor. Något av det bästa som finns är att utvecklas tillsammans. På ProAgile finns det många duktiga coacher och jag är väldigt ödmjuk över att få chansen att hänga med - NU KÖR VI.

Välkommen med i ProAgile-laget Emelie!

Välkommen Lisa Sandberg

mars 27, 2018
Lisa Sandberg

I februari i år började Lisa Sandberg hos oss. Hon är en erfaren agil coach och Scrum Master som kommer att komplettera oss väldigt bra. Hon brinner för att hjälpa andra att växa och utvecklas. Därmed passar hon väldigt bra på ProAgile. Vi frågade Lisa några frågor, här är hennes svar.

Vilka 3-4 saker värdesätter du högst i (arbets-)livet, hur prioriterar du dessa mot varandra och varför?

-Frihet och flexibilitet, att kunna påverka, att ha kul på jobbet och att ständigt utvecklas.

Varför? Först och främst måste jag få HELA livet att funka, annars kommer jag inte vara en bra mamma eller prestera på jobbet.

Jag skulle tycka det var jättetråkigt att inte känna att det jag gör har betydelse, då skulle jag snart bli uttråkad.

Jag är en teamspelare och har alltid tyckt att det är viktigt att ha kul på jobbet. Har man kul och trivs så blir resultatet automatiskt bättre tror jag.

Slutligen är jag väldigt nyfiken av mig och vill gärna lära mig och prova nya saker. Jag kan nog stå ut med att inte utvecklas konstant ifall jag trivs på jobbet och med kollegorna. Samtidigt utvecklas man ständigt genom alla fantastiska människor man möter i det här jobbet.

Välkommen till ProAgile, Lisa Sandberg!

Vi bygger ProAgile-laget

Vi har under 2018 expanderat med ytterligare tre duktiga agila coacher, Stefan, Lisa och Emelie. Vi vill leva som vi lär och inser att vi måste avsätta tid för att lära känna varandra mer. Men att bygga ihop ProAgile-laget och lära känna varandra är inget som sker av sig själv. Det gäller inte bara vårt lag, det gäller alla lag.

ProAgile-laget

I förra veckan avsatte vi tid för att bygga ihop ProAgile-laget. Vi vet att vi måste spendera tid ihop för att lära känna varandra. Det är viktigt för att kunna lita på varandra och därmed kunna jobba bättre ihop. Vi är medvetna om att alla team går igenom olika faser. Dessa faser är kända som forming-storming-norming-performing, definierade av Bruce Tuckman på 60-talet. Genom medvetna handlingar kan man undvika att teamet fastnar i någon av de tidiga faserna. 

Fem felfunktioner i en grupp

Fem felfunktioner i en grupp - Patrick Lencioni

När jag läste Patrick Lencionis bok "Fem felfunktioner i en grupp" insåg jag hur viktigt det är att lära känna varandra i ett team. Den boken gav mig en aha-upplevelse om hur viktigt det är att skrapa lite mer på ytan och lära känna personen. Många team vill gärna gå på teambuildingaktiviteter såsom att bowla, köra gokart eller lösa deckarmysterier ihop. Inget ont om det och det kan vara bra och trevligt. Jag skulle dock rekommendera att man börjar mycket enklare, tex med att ta en fika tillsammans och prata om saker utanför jobbet. Detta leder till en större öppenhet i den mellanmänskliga kommunikationen och ökar vårt s.k. Joharifönster. Vilket är en förutsättning för mer och bättre samarbeten.

I boken så ger Patrick några tips på var man kan börja, tex hemort, familjeförhållanden mm. Han kallar det kapitlet "Avklädning" i boken (sidan 67 i min svenska version). Huvudpersoner ber alla svara på "fem inte alltför påträngande personliga frågor". Frågorna som är relativt oskyldiga (men de kan självklart bli väldigt känsliga beroende på vad en person har med sig i bagaget) låter så här, "Hemort? Hur många barn i familjen? Intressanta sysselsättningar under barndomen? Största utmaning under uppväxten? Första jobb?"

Min erfarenhet är att genom att börja prata med varandra om oskyldiga ämnen så kommer man varandra närmare och har lättare att jobba ihop. Man hittar gemensamma intressen och kontaktytor som gör att man bygger djupare relationer till varandra. 

Oskyldiga frågor i ProAgile-laget

Vi åkte till Pamporovo i Bulgarien för att lära känna varandra och för att prata om vår vision samt utveckla strategier för att kunna samarbeta ännu bättre inom ProAgile-laget. Anledningen till att vi valde Bulgarien är att en av våra medarbetare kommer därifrån och hon kunde då guida oss till en hel rad nya upplevelser. Alla dessa upplevelser delar vi numera i ProAgile-laget och detta stärker vår vi-känsla. Vi hade också möjlighet att åka lite skidor då Pamporovo är en skidort, en av de mest sydliga i Europa.

Som en liten förberedelse inför resan hade jag och Lisa satt ihop några frågor som vi ville att alla skulle fråga varandra. Dessa frågor var inspirerade av berättelsen i "Fem felfunktioner i en grupp". Våra frågor löd så här;

 • Var är du född?
 • Hur många barn var ni i din familj?
 • Vilka intressanta sysselsättningar hade du under barndomen?
 • Vilken var din största utmaning under barndomen?
 • Vilket var ditt första jobb?
 • Vilket är det mest oväntade jobb du haft?

Uppmaningen till var och en av oss var att försöka finna svaren till följande hos alla våra kollegor. Samt att ställa sig frågan, vilka fler frågor finns det att ställa? Med dessa frågor som grund uppstod många långa och djupa diskussioner om och mellan oss alla på ProAgile. Vi har genom detta lärt känna varandra lite mer.

Historia först, sen framtid

Detta moment att lära känna varandra har vi med som ett obligatoriskt steg i våra teamstarter. Då som en övning som heter livslinje (journey lines på engelska). Syftet med den övningen är densamma som med frågorna, att lära känna varandra. Vilket upplägg man väljer beror på omständigheterna. Med frågor så blir det mer parvis eller i smågrupper som man pratar. I en mer organiserad övning så lär alla känna en person i taget. Jag tror inte det ena sättet är bättre än det andra utan det viktigaste är att man gör det. På ProAgile har vi funderat en del kring hur vi kan dela vår livslinje med våra kollegor på ett smart och smidigt sätt. Jag tycker att vi lyckades bra på detta sätt.

Vision och strategi

När vi väl lärt känna varandra lite mer så var det dax för att titta framåt. Vart vill vi? Hur ska vi komma dit? Vi ville gärna hitta en "hisspitch" som vi kan använda för att presentera oss själva och vårt företag för andra. Vi hade ett antal välfaciliterade rundor av parvisa samtal kring vår vision och strategi. Inspirerade av den annorlunda miljön med granbeklädda bergssidor, solsken och snö, kom vi fram till några värdeord som vi vill ska ingå i vår personliga berättelse. Hur vi framför den, vilka exakta ord och formuleringar är upp till var och en av oss. Eftersom berättelsen är vår egna anledning till varför vi alla valt att jobba på ProAgile.

De värdeord som är viktiga för oss är

 • Samarbeta, jobba tillsammans för att lära av varandra och göra större skillnad för våra kunder.
 • Blomstra och spira, vi vill utveckla andra och oss själva.
 • Skapa engagemang, att ge människor en bättre arbetsupplevelse och ett bättre liv.
 • Dela med oss av det vi kan och det vi lär oss.

Detta är vad vi på ProAgile vill hjälpa världen med. Vi försöker varje dag med att hjälpa våra kunder att utvecklas och att utveckla produkter, tjänster, individer och organisationer.

Stefan Elmqvist

Välkommen Stefan!

Vi på ProAgile är väldigt glada över att Stefan Elmqvist har valt att ansluta sig till oss. Han är en mycket erfaren agil coach och utbildare.

Med sin långa och gedigna erfarenhet inom coachning, utbildning och ledarskap kommer han att stötta, lyfta och utmana oss alla att ta nästa steg. Välkommen Stefan, du är ett fantastiskt nästa steg för ProAgile!

 

Henrik Berglund

Förra tisdagen kickade vi igång vårens enda Professional Scrum Product Owner I (PSPO I), under ledning av Henrik Berglund. Sexton taggade och förväntansfulla deltagare tog plats för att lära sig om det senaste och mest värdefulla i Scrum, produktledning och produktägarskap. Deltagarna fick lära sig och diskutera agilitet, motivation, värdemaximering, visualisering och hantering av produktbacklog, varvat med många lärorika och engagerande övningar. Henrik guidade vant deltagarna igenom produktägarskapets vanligaste fallgropar, deltagarna berättade om sina nuvarande utmaningar och tipsade varandra om möjliga lösningar. Också mycket diskussion hur produktledningen kan och brukar transformeras till agilt. Kort sagt, två utvecklande dagar för såväl deltagare som deras hemmaorganisationer (samt inte minst mig själv, som deltog som kursassistent). På onsdagseftermiddagen skiljdes vi alla åt, trötta, men fyllda med nya idéer och tekniker för att skapa mer värde.

Om PSPO

Scrum.org's Professional Scrum Product Owner I är en gedigen introduktion till produktägarskap i en agil scrumorganisation. Efter kursen har deltagarna möjlighet att göra ett onlinetest och erhålla PSPO I, en globalt erkänd och respekterad certifiering. Deltagare på PSPO I har därefter möjlighet att få göra PSPO II till ett förmånligare pris (efter mycket studier och praktisk erfarenhet, såklart!).

Vi rekryterar inte, vi expanderar

 

Vår affärsidé är att hjälpa företag och organisationer att bli mer agila och att hitta nästa steg på sin agila resa. Därför behöver vi duktiga personer som kan hjälpa oss att hjälpa andra. Vi vill attrahera engagerade människor som brinner för samma saker som vi.

När vi träffar någon entusiast som delar våra värderingar och vår mission så blir vi intresserade. När vi hittar någon som vi tror kan berika oss så vill vi gärna etablera någon form av relation. Men det måste vara rätt person. Vi är otroligt kräsna och måna om vårt varumärke. Alla medarbetare i vårt lag är spelare i världsklass.

Vad intresserar oss?

Vi intresserar oss främst för agila coacher och Scrummasters. Just nu är vi inne i en fas där vi expanderar. Vi har vuxit från fyra till sju personer på mindre än ett halvår. Därför är det viktigt att de vi vill jobba tillsammans med passar in i vårt erbjudande. På sikt hoppas vi kunna bredda oss lite, så att vi blir ännu mer tvärfunktionella som bolag.

Vi är även nyfikna på systemutvecklare som har ett stort intresse för de agila principerna. Vi ser stora möjligheter att vara med och påverka individer, teams och hela organisationen även från ett utvecklarperspektiv. Då vill vi dock vara med som agila coacher eller Scrummaster hos samma kund för att kunna göra mest nytta. Potentialen är stor i många fall med en utvecklare som är T-formad och behärskar TDD, BDD och att mobjobba samt andas och lever enligt de agila värderingarna.

Den agila resan
ProAgile attraherar

Hur expanderar vi?

Eftersom vi är en autonom och chefslös organisation så blir vi alla inblandade när vi expanderar och hittar nya medarbetare. Oftast är det någon av oss befintliga medarbetare som har någon kontakt som är intresserad av oss. Det är en bra start. Vi vill inte rekrytera i traditionell mening, vi vill attrahera entusiaster. Då brukar en eller två av oss ta en kontakt och sondera terrängen. Vad vill vederbörande? Vad motiverar denna person? Vilka drivkrafter ser vi? Hur är dessa förenliga med vad vi på ProAgile vill?

Vi pratar också om hur ProAgile fungerar. Om tycke uppstår så går vi vidare och låter alla medarbetare på ProAgile träffa den potentiella medarbetaren. Ibland i stor grupp och ibland i mindre sammanhang. Ibland på vårt kontor och ibland på annan plats. Vi provar oss fram och lär oss hela tiden.

Vi berikas

Vid de flesta tillfällen som vi berikas men nya personer har det skett via personliga kontakter. Men vi får också in en del spontanansökningar, vilket vi tycker är väldigt kul och spännande. Det ställer dock lite högre krav på oss för då behöver vi lära känna personen på ett helt annat sätt genom en serie av interaktioner. För att förstå vad den individen söker. Samt huruvida den personen matchar in i ProAgile just nu. Motivation, drivkraft och intresse måste ligga i linje med vad vi på ProAgile värdesätter.

Vi har inte några monetära belöningar för att rekrytera nya medarbetare. Detta beror på att vi inte tror på belöningar i form av pengar. Belöningen med en ny medarbetare är att vi berikas och växer som individer och bolag. Som bolag, får vi in ny kompetens och nya infallsvinklar. Som individer får vi möjlighet till nya interaktioner och utbyte av idéer och tankar. Därmed växer vi alla!

ProAgile berikas med Laszlo Fischer

ProAgile rekryterar Laszlo Fischer

På ProAgile berikas vi då och då med fantastiska människor. Vi kallar det inte att rekrytera, utan föredrar att se det mer som att vi inleder en relation. För att en relation ska fungera behöver båda parter både ge ut och ta emot. Vi på ProAgile investerar i våra relationer och vi har alla nåt att bidra med.

Vår senaste stjärna heter Laszlo Fischer. Han har nu varit en del av ProAgile ungefär en månad. Vi är mycket glada och stolta att ha med honom på vår resa. Han är en mycket duktig och ambitiös Scrummaster. Han är en agil coach att luta sig emot när det blåser snålt längs med den agila resan.  Han är är en god lyssnare och finns alltid tillgänglig om man vill bolla en idé. Det är bra egenskaper att ha om man jobbar som agil coach. Vill du lära känna honom mer så finns han oftast på Lindholmen.

Nuvarande laguppställning

Vi är just nu sex agila coacher och en ekonomiassistent på ProAgile. Vår ekonomiassistent heter Any och hon fungerar som spindeln i nätet för mycket av det praktiska. Utan henne hade inte vi andra inte kunnat göra våra jobb. Hon förbereder kurser, håller ordning på all administration och sköter om vårt kontor. Kom gärna förbi på Bror Nilssons gata 5 och träffa henne eller någon annan av oss och ta en kopp kaffe. 

Vår affärsidé är att hjälpa företag och organisationer att bli mer agila och att hitta nästa steg på sin resa. Vi vill attrahera engagerade människor som brinner för samma saker som vi. När vi träffar någon entusiast som delar våra värderingar och vår mission så vill vi gärna etablera någon form av relation.

Medarbetare på ProAgile

Scrumtavlan - vän eller fiende?

Daily meeting

Många team har dagliga möten för att synka sig med varandra, och det görs på många olika sätt. Här finns det inget rätt eller fel. Bara mer eller mindre bra sätt. Ett av de problem som jag har sett är att man följer Scrumguiden mekaniskt utan att tänka efter varför man gör det man gör. Man samlas framför Scrumtavlan och rapporterar. Man svarar på frågorna.

 1. Vad har jag gjort?
 2. Vad ska jag göra?
 3. Vilka problem har jag?

Men man glömmer ofta bort den andra delen av frågorna. Där det står om teamet och sprintmålet. Det blir väldigt mycket fokus på individer och inte på teamet. Man missar att jobba tillsammans mot ett gemensamt mål.

Transparens, inspektera och anpassa (upprepa)

Enligt Scrumguiden så är det dagliga mötet till för utvecklingsteamet. Det är bara utvecklarna som får yttra sig i mötet. Andra intressenter kan vara med och lyssna men det är ett planeringsmöte för utvecklingsteamet. Mötet ska hjälpa utvecklingsteamet att planera sitt arbete, till nästa dagliga möte. För att mötet ska bli så bra som möjligt måste det råda transparens. Det är en av de agila grundpelarna. Då måste det vara sanningen som finns på scrumtavlan, oberoende om den är digital eller analog. Det teamet jobbar med är det som syns på scrumtavlan. Inget göms och allt som finns på scrumtavlan är aktuellt.

scrumboard

Den andra grundpelaren är inspektera. Det är det vi gör på mötet. Hur ligger vi till nu? Kommer vi att nå vårt mål för den här sprinten? Om teamet anser/inser att de inte kommer att nå i mål så måste de agera. Detta är anpassningen, den tredje grundpelaren. Vad och hur de ska agera för att göra sin anpassning är upp till dem. Ska någon informeras? Ska vi ta bort lite arbete?

Börja med det viktigaste på scrumtavlan

Ett relativt enkelt sätt att få till dessa tre delar är att man tittar på scrumtavlan uppifrån och till höger. Istället för att ha ett personfokus, så fokuserar man på det som är viktigast just nu för teamet. Man har ett teamfokus, eller ett uppgiftsfokus. Då rekommenderar jag att man börjar uppifrån, där det viktigaste oftast finns. Man tittar från höger för där finns de sakerna som är närmast mål. Man försöker bli klar med någon uppgift. Jag brukar jämföra det med innelaget i brännboll (eller baseball). De får bara poäng när någon kommer tillbaks hem igen (de går i mål).

scrum board, where to start the inspection
scrum board, order of inspection

Ofta har jag sett team som inte vet hur man vinner i detta spel som vi kallar produktutveckling. Jag anser att man vinner genom att göra nåt klart. Det finns en bra slogan på engelska för det här, "Stop Starting, Start Finishing". För mig betyder den att det är mycket viktigare att avsluta något än att påbörja något.

Problem med scrumtavlan

Ett vanligt förekommande problem är att scrumtavlan är en stor (oprioriterad) hög med uppgifter som är dåligt nedbrytna och otydligt definierade. Vilket gör att man vet inte när en uppgift är klar. Då är det svårt att komma i mål.

Ett annat problem är när man använder sig av ett digitalt verktyg och låter det styra sitt arbetssätt snarare än att verktyget ska stödja det sätt vi vill jobba på. Det kan t.ex. vara att det inte finns stöd för en traditionell scrumtavla utan det blir mer av en lista av uppgifter. Då kan det bli svårt att överblicka och prioritera.