Generic placeholder image Generic placeholder image

Management 3.0

Agil, lättrörlig utveckling har visat sig vara mycket framgångsrikt för att snabbare ge användarna användbara funktioner. Genom agil utveckling kan en utvecklingsorganisation bli bättre och snabbare på att skapa värden.

I agil utveckling är de självorganiserande teamen centrala. Det finns mängder av information kring dessa riktad i första hand till utvecklare, testare och projektledare. För chefer, ledare och andra nyckelpersoner har det dock funnits mycket lite att ta fasta på.

När agil utveckling införs har det, framförallt i lite större organisationer, visat sig att ett ensidigt fokus på teamen kan skapa strukturella och ledningsmässiga låsningar. Problemet är att agil utveckling förutsätter ett nytt sätt att leda. Chefer, projektledare, arkitekter och andra nyckelpersoner behöver både ny kunskap och nya verktyg för att skapa rätt förutsättningar för teamen!

Management 3.0 - Att leda i en agil organisation är en kurs som handlar om Agile Management. Kursen baseras på boken Management 3.0 av Jurgen Appelo och under två dagar får du både en förståelse för teorin bakom agil utveckling, dess utmaningar och ett antal praktiska verktyg och synsätt som hjälper dig att utveckla din agila organisation.

Anmäl intresse för Management 3.0Innehåll

 • Agil utveckling, vad är det?
 • Introduktion – vad är det och hur fungerar det?
 • Hur ser det ut historiskt?
 • Vilka varianter finns det?
 • Hur kan chefer och teamledare bidra i agil utveckling
 • Teorin bakom agil utveckling
 • Varför fungerar Agil utveckling?
 • Komplexitetsteori och systemtänkande –teoribildningen bakom den agila modellen
 • Varför fungerar traditionellt hierarkiskt och linjärt tänkande så dåligt?
 • Att skapa energi och motivation
 • Inre och yttre motivation
 • Förstå individerna i teamet, deras behov och hur det påverkar
 • Självorganisering
 • Förutsättningar för självorganisering
 • Hur arbeta med mandat, delegering och förtroende
 • Utmaningar
 • Tekniker för distribuerad kontroll
 • Ramar och gränser
 • Hur få team att självorganisera mot rätt mål?
 • Målstrukturer och verktyg för att sätta riktning
 • Att utveckla kompetens
 • Hur kan chefen/ledaren bidra till kompetenseutvecklingen?
 • Hur kan man mäta framsteg/utveckling i ett komplext system?
 • Att bygga struktur
 • Vilken organisationsstruktur fungerar i en agil organisation?
 • Hur balansera generalisering och specialisering?
 • Funktionell vs. tvärfunktionell
 • Förändringsledning
 • Ständig förbättring
 • Fyra aspekter på förändringsledning
 • Sammanfattning och avslutning
 • Tips inför framtiden

Omfattning: 2 dagar

Pris: 14 950 kr exkl. moms

Avbokningsregler


LinkedIn
Facebook
Facebook
Instagram
Follow by Email